Envýk - pilotní ověřování vytvořených programů

Verze pro tisk

Od dubna 2013 běží projekt na podporu environmentálního vzdělávání studentů prvního stupně základních škol v Plzeňském kraji. Úkolem projektu je během dvou let vytvořit deset programů zaměřených na ochranu životního prostředí, pilotně je ověřit na partnerských školách a zapojit je do školních plánů. V současné době je projekt ve druhé fázi realizace, kdy vytvořené materiály začínají testovat vybrané třídy na partnerských školách. Ve Spáleném Poříčí ověřují žáci program „Ochrana životního prostředí“ a „Ekosystémy“, v Klatovech na ZŠ Tolstého programy „Zemědělství“ a „Potraviny“, v Plzni na 15. ZŠ Terezie Brzkové „Zahradu“ a „Odpady“, a v Plasích děti testují programy o „Ochraně vody“ a „Ochraně ovzduší“. MŠ a ZŠ Spálené Poříčí, při pilotním ověřování programu "Ekosystémy" připravila výstavu prací svých žáků na téma JEŽEK. Jednalo se o výstavu výrobků z přírodních materiálů. Škola si tak zkrášlila vstupní prostor školy, v předvánočním čase. Výstavu tak mohli vidět i studenti druhého stupně, ostatní pedagogové a v neposlední řadě rodiče zapojených dětí i ostatní, kteří školu v této době navštívili.