Projekt ENVYK

Verze pro tisk
 

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Od dubna 2013 až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začal realizovat vzdělávací projekt s environmentální tématikou „Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK „.

Do realizace je zapojeno 5 subjektů sítě Envic zabývajících se odborným poradenstvím a vzděláváním v oblasti životního prostředí. V rámci projektu bude vytvořeno 10 výukových programů pokrývajících problematiku ŽP a udržitelného rozvoje. Programy jsou určeny pro žáky prvního stupně základních škol, s cílem obohatit jejich vzdělávání o environmentální rozměr a především vzbudit v této přetechnizované době zájem o přírodu a ochranu prostředí, ve kterém děti žijí. Díky spojení odborníků z celého kraje, kteří se specializují na různou problematiku ŽP a pedagogů ze zapojených škol, tak vznikne ucelený materiál, který bude sloužit k osvojení a rozvoji ekologického myšlení pro nejmladší generaci.
V rámci projektu vznikne také elektronická aplikace „Environmentální průvodce pro pedagogy“ mapující zajímavé objekty a lokality na území celého Plzeňského kraje, které se vztahují opět k problematice životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Tyto informace mohou učitelé využívat jako náměty a tipy na výlety a odborné exkurze pro své žáky.

Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Úhlava s finanční podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je do něj zapojeno 10 partnerů.

Přehled vytvářených programů:

IC Klatovy (Úhlava, o.p.s.) ve spolupráci se ZŠ Klatovy, Tolstého
„Zemědělství“ a „Potraviny“

IC Plzeň (ENVIC, o.s.) ve spolupráci s 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové
„Odpady“ a „Zdravé pěstování na zahradě“

IC Plasy (DDM RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333) ve spolupráci se ZŠ Plasy
„Ochrana vody“ a „Ochrana ovzduší“

IC Kladruby (Tymián, o.s.) ve spolupráci se ZŠ Kladruby
„Ochrana lesa“ a „Šetrná domácnost“

IC Spálené Poříčí (ČSOP Spálené Poříčí) ve spolupráci se ZŠ a MŠ Spálené Poříčí
„Ekosystémy – pole,louka, les a voda“ a „Ochrana živ. prostředí“