Projekt ENVYK

 

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Clean up the World - Ukliďme Svět!

Jestlipak jste si všimli ...?

22.4. - DEN ZEMĚ!!!

Ukázka řezu ovocných stromků

I přes nepřízeň počasí se 7.4.2013 konalo pokračování úspěšné akce „Stříhání ovocných stromků. I přesto že venku to vypadalo spíše na podzim než jaro jsme se pustili do přípravy ovocných stromů.
Akcí nás provedl předseda Českého zahrádkářského svazu Blovice pan Miloslav Pilz, který se touto problematikou zabývá již čtyřicet let.

Za historií do Prahy

Dne 6.4.2013 se uskutečnil další z výletů mladých ochránců přírody. Naše cesta tentokrát směřovala místo do přírody, přímo do našeho Hlavního města. Cílem bylo dětem ukázat kousek z naší historie a prohlédnout si památky, které nám město Praha nabízí. Přitom ale poznat i kousek zajímavého z naší přírody.

Stříhání ovocných stromků - pozvánka

Chcete si připravit zahradu na nadcházející sezonu a nevíte jak na to?

Přijďte se poradit a inspirovat!

Velikonoční dílny

Včera 28.3.2013 jsme od 13 hodin pořádali "velikonoční dílny". Náplň dílen byla tradiční - pletli jsme velikonoční pomlázky, zdobyli vajíčka a vyráběli pletené košíčky  z pediku na vajíčka. Každý si své výrobky odnesl domů.

Účast byla hojná, zúčastnily se děti z našich kroužků, ale i ostatní.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na další akce.

Výroční členská schůze

Dovolte abychom vás tímto co nejsrdečněji pozvali na výroční členskou schůzi ZO ČSOP Spálené Poříčí, která se uskuteční 22.3.2013 od 18 hod.
 
Těšíme se na viděnou!

Nabídka jarních akcí

Velikonoční dílny
- 28.3.2013 od 13 hod v klubovně Ekocentra
- Malování kraslic, vajíček, pletení pomlázek

Stříhání ovocných stromků
- Jarní příprava půdy, zásady stříhání ovocných dřevin
- třetí pokračování úspěšné akce
- 7.4.2013 od 14 hod

Drakiáda 2012