Envýk - pilotní ověřování vytvořených programů

Od dubna 2013 běží projekt na podporu environmentálního vzdělávání studentů prvního stupně základních škol v Plzeňském kraji. Úkolem projektu je během dvou let vytvořit deset programů zaměřených na ochranu životního prostředí, pilotně je ověřit na partnerských školách a zapojit je do školních plánů.

Pf 2014

Pohodové prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v nadcházejícím roce.

Výrobní dílny 2013

V předvánočním čase jsme uspořádali troje vyráběcí dílny. Každé dílny byly zaměřeny na něco jiného. Při prvních dílnách jsme malovali na skleničky a vyráběli svícny. Druhé dílny byly zaměřené na tradiční pletení adventních věnců a do třetice jsme zdobili perníčky. Všechny tyto akce probíhali v rámci programu "kluby otevřených dveří", za podpory Krajského úřadu.

Muzeum Rokycany

29.10.2013 jsme se s dětmi vydali lokálkou do Rokycan, kde jsme navštívili nově otevřenou expozici "Příroda pro budoucnost" v místním muzeu. Zde jsme si prohlédli plno vycpaných zvířátek, rozdělených podle ekosystémů ve kterých žijí. Dále jsme si zde prohlédli úžasnou sbírku zkamenělin a trilobitů z blízkých nalezišť.

12. SPÁLENOPOŘÍČSKÁ DRAKIÁDA

Ve službách krále Eruthana - tábor MOP 2013

Nastaly prázdniny a s nimi i dlouho očekávaný tábor Mladých ochránců přírody, který se konal od 4. 8. do 14.

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO 2013

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník této soutěže, který proběhne 11. - 12. října 2013.

Výlet za Karlem IV.

12. července jsme s mladými ochránci podnikli víkendovou výpravu "Po stopách Karla IV.", kterou jsme v červnu museli kvůli povodním zrušit. Vydali jsme se na Berounsko, kde jsme navštívili nejen přírodní, ale také historické památky.

Vítání ptačího zpěvu 2013

Dne 18.5.2013 proběhla další tradiční vycházka. Vycházka byla zaměřena na poznávání, odchyt a kroužkování ptactva.

Vycházku vedl předseda Nepomuckého ornitologického spolku pan Václav Kovář. Trasa vycházky byla tentokrát netradiční. Po setkání účastníků u zámku ve Spáleném Poříčí se všichni přesunuli do obce Mítov, odkud se vycházelo.

Vítání ptačího zpěvu