Jarní čištění budek

Děti z družiny Plšíci se v rámci kroužku podílely na pravidelném čištění budek pro sýkory před hnízdní sezonou. V lese Obecníku u Spáleného Poříčí je rozmístěno celkem 50 našich budek, které každoročně kontrolujeme a čistíme před další sezonou.

Závěrečná zpráva 2016

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí

V roce 2016 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 878 živočichů.

Návštěva radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství

Dne 3.2. 2017 navštívila naše Ekologické centrum radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová. V klubovně ekologického centra jsme seznámili paní radní s aktivitami ekologického centra, především s ekologickou výchovou. Největší čas byl věnován diskusi o postavení a financování záchranných stanic pro poraněné živočichy v Plzeňském kraji.

Začátek roku 2017 v Záchranné stanici

Od začátku roku 2017 se do naší záchranné stanice dostalo již 27 živočichů. Nejčastěji to jsou netopýři. Jedná se o probuzené hibernanty. Mezi poraněné ptáky v zimních měsících patří krahujec obecný, který se často při lovu poraní křídla.

Nový program do škol

Připravili jsme pro děti z mateřských škol a z prvního stupně škol základních nový "zimní" program zaměřený na ptáky na krmítku. Poprvé jsme ho představili dětem ze ZŠ Spálené Poříčí. Dětem i učitelům se program líbil a děti si odnesly domů krmítka, která jsme jim věnovali.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme ČSOP a Lesům ČR, s. p. za finanční prostředky, díky kterým jsme mohli zrekonstruovat dvě léčebné voliéry pro ptactvo.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme  Richardu Krajčovi a kapele Kryštof, že jsme byli vybráni jako jedna z neziskových organizací v Plzeňském kraji a podpořeni v rámci akce Kryštof kemp Plzeň Lochotín 2016.
Získané finanční prostředky z této charitativní akce budou použity na náklady spojené se záchrannou stanicí.
http://www.krystofkemp.cz/charita/
https://www.facebook.com/skupinakrystof/?fref=ts

Krásné Vánoce!

 

Zimní krmení zvířátek v Záchranné stanici

 

Výjimečný podzim v Záchranné stanici živočichů ve Spáleném Poříčí

Každý rok se v záchranné stanici staráme asi o 300 zvířat. Některá z nich jsou výjimečná. Starat se například o ledňáčky říční, čápy černé, ale třeba i o veverky obecné je vždy krásný zážitek, ale přece jen za 30 let jich stanicí prošly desítky.