Ukliďme Svět - Ukliďme Česko

 

Pojďme společně udělat něco pro přírodu!

Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí pořádá jarní úklid okolo řeky Bradavy 

Kdy: sobota 29.dubna 2017

V kolik: v 9:00 

Den Země - Den otevřených dveří

 

Záchranný transfer obojživelníků

Na přelomu března a dubna se naše záchranná stanice tradičně věnuje transferu obojživelníků při jarním tahu na místa jejich rozmnožování. Konkrétně po dobu pěti let se podílíme na transferu ropuchy obecné na lokalitě poblíž Přeštic. Jedná se o přesun řádově stovek kusů. V místě je nebezpečná křižovatka frekventovaných silnic, kde v minulosti docházelo k masivnímu úhynu žab pod koly aut.

Jarní čištění budek

Děti z družiny Plšíci se v rámci kroužku podílely na pravidelném čištění budek pro sýkory před hnízdní sezonou. V lese Obecníku u Spáleného Poříčí je rozmístěno celkem 50 našich budek, které každoročně kontrolujeme a čistíme před další sezonou.

Závěrečná zpráva 2016

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí

V roce 2016 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 878 živočichů.

Návštěva radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství

Dne 3.2. 2017 navštívila naše Ekologické centrum radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová. V klubovně ekologického centra jsme seznámili paní radní s aktivitami ekologického centra, především s ekologickou výchovou. Největší čas byl věnován diskusi o postavení a financování záchranných stanic pro poraněné živočichy v Plzeňském kraji.

Začátek roku 2017 v Záchranné stanici

Od začátku roku 2017 se do naší záchranné stanice dostalo již 27 živočichů. Nejčastěji to jsou netopýři. Jedná se o probuzené hibernanty. Mezi poraněné ptáky v zimních měsících patří krahujec obecný, který se často při lovu poraní křídla.

Nový program do škol

Připravili jsme pro děti z mateřských škol a z prvního stupně škol základních nový "zimní" program zaměřený na ptáky na krmítku. Poprvé jsme ho představili dětem ze ZŠ Spálené Poříčí. Dětem i učitelům se program líbil a děti si odnesly domů krmítka, která jsme jim věnovali.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme ČSOP a Lesům ČR, s. p. za finanční prostředky, díky kterým jsme mohli zrekonstruovat dvě léčebné voliéry pro ptactvo.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme  Richardu Krajčovi a kapele Kryštof, že jsme byli vybráni jako jedna z neziskových organizací v Plzeňském kraji a podpořeni v rámci akce Kryštof kemp Plzeň Lochotín 2016.
Získané finanční prostředky z této charitativní akce budou použity na náklady spojené se záchrannou stanicí.
http://www.krystofkemp.cz/charita/
https://www.facebook.com/skupinakrystof/?fref=ts