Pojďte s námi do lesa

 

Ekologická olympiáda - krajské kolo 2017

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalost

Medobraní 2017

 

Ukliďme Svět - Ukliďme Česko - oficielní plakát

 

Ukliďme Svět - Ukliďme Česko

 

Pojďme společně udělat něco pro přírodu!

Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí pořádá jarní úklid okolo řeky Bradavy 

Kdy: sobota 29.dubna 2017

V kolik: v 9:00 

Den Země - Den otevřených dveří

 

Záchranný transfer obojživelníků

Na přelomu března a dubna se naše záchranná stanice tradičně věnuje transferu obojživelníků při jarním tahu na místa jejich rozmnožování. Konkrétně po dobu pěti let se podílíme na transferu ropuchy obecné na lokalitě poblíž Přeštic. Jedná se o přesun řádově stovek kusů. V místě je nebezpečná křižovatka frekventovaných silnic, kde v minulosti docházelo k masivnímu úhynu žab pod koly aut.

Jarní čištění budek

Děti z družiny Plšíci se v rámci kroužku podílely na pravidelném čištění budek pro sýkory před hnízdní sezonou. V lese Obecníku u Spáleného Poříčí je rozmístěno celkem 50 našich budek, které každoročně kontrolujeme a čistíme před další sezonou.

Závěrečná zpráva 2016

Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí

V roce 2016 v období od 1.1. do 31.12. jsme evidovali celkem 878 živočichů.

Návštěva radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství

Dne 3.2. 2017 navštívila naše Ekologické centrum radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová. V klubovně ekologického centra jsme seznámili paní radní s aktivitami ekologického centra, především s ekologickou výchovou. Největší čas byl věnován diskusi o postavení a financování záchranných stanic pro poraněné živočichy v Plzeňském kraji.